zaterdag 30 juni 2007

Exhibition

just a bonus....

Debbi vroeg me gisteren of ik me te druk maakte over de exposities, dat is eigenlijk wel grappig want het hield me gisteren inderdaad nog al bezig. Gisteren had ik een afspraak met een vrij chique restaurant dat ook expositieruimte er op na houdt. De afspraak was door een vriendin van mij geregeld, de ruimte is erg mooi en wordt ook goed bezocht. Er zitten wel een paar haken en ogen aan, de werken moeten ongeveer allemaal in rustige kleuren zijn en van hetzelfde formaat. Daar was ik al iets minder gecharmeerd van, maar oké, daar valt nog mee te leven. Volgens de eigenaresse wordt er ook goed verkocht. (is iets wat je toch altijd af moet wachten) maar toen kwamen er nog andere voorwaarden bij. Ze rekende niets voor het exposeren maar na afloop wilden ze graag 1 werk houden en tevens wilden ze graag alles ingelijst hebben. Hier heb ik direct duidelijk gezegd dat ik het niet doe, textiel lijst je niet in, heb haar direct gevraagd of ze het eigenlijk wel zag zitten anders konden we er beter direct mee stoppen. Als het goed op hing kon zij daar wel mee leven, dus dat punt viel nog wel te overkomen. Maar 1 werk houden na afloop? Ik heb al eens zitten rekenen, nu kan het inderdaad zijn dat er goed verkocht wordt, het publiek wat er komt is niet onbemiddeld, maar zo goedkoop is mijn werk nu ook weer niet, eigenlijk betaal ik dus best VEEL om te mogen hangen. Verdeeld over een aantal werken (overigens zonder commissie) valt het mee, maar ik ben nog steeds mezelf aan het afvragen of ik deze voorwaarden moet accepteren. En ik had al zo’n koppijn gisteren…..wat denken jullie ervan?

Debbi asked me yesterday if I worry to much about the exhibitions, actually that is very funny because it did kept me busy yesterday. Yesterday I had an appointment with a very chic restaurant that has also exhibition space. The appointment was managed by a friend of mine, the space is very beautiful and get many visitors. There are some critical points, the pieces all have to be the same size and al have very subdued colours. That was not what I wanted, but I can live with that. The owner says that they always sell very much (that is something that you can’t count on) but than she had some more conditions. She doesn’t charge anything for the exhibition but when it’s over she want 1 piece in return and also she wanted everything framed. I have made myself very clear on that point: I don’t frame these works (maybe some others in the future, but not this ones) I asked her if she would go ahead with it otherwise we better could stop right away. When it was hanging very flat, she could live with it, so that point we passed. But keeping one piece afterwards? I have counted things, it could be that I am selling much, they people that eat there are really fortunate, but my work isn’t that cheap, so actually I pay a LOT to hang there. If you dived it over all the sold pieces (without commission, by the way) it might have been worse, but I am still wondering, shall I except this conditions? And I had such a headache yesterday……what do you think?

vrijdag 29 juni 2007

New Book


Gisteren heb ik niets meer gedaan. Ik lag al heel erg vroeg in bed met een stevige migraine. Even daarvoor was ik naar de bibliotheek geweest om wat boeken over inlijsten te zoeken. Ik heb besloten een gedeelte van de panelen in te lijsten, dat zal wat makkelijker op te hangen zijn. Wat een leuke dingen kun je eigenlijk met lijsten doen heb ik in de gauwigheid gezien, heel inspirerend. Jammer dat ik zo ’n vreselijke koppijn had, want ik kreeg tevens het nieuwe boekje van Laura en Linda Kemshall thuis gestuurd, er zit ook een Cd-rom bij maar ook daar had ik even geen behoefte aan. Vanmorgen opnieuw met knallende koppijn opgestaan, dus als deze post enigszins verward klinkt….ik hoop dat het nog beter wordt vandaag want ik moet nodig orde op zaken stellen.

Yesterday I didn’t do anything anymore. I went to bed very early with a heavy migraine. Before that I went to the library to find some books about framing. I decided to frame some of the panels, that’s more easy to hang. What nice things can you do with frames I saw in haste, very inspiring. It was a pity that I had such a headache, because I also got the new book by Laura and Linda Kemshall with the mail, it contains a CD-Rom too but I didn’t feel a need for that either. Today I got up with a headache again, so if this post sounds confused…..I hope it is getting better today because I definitely need to put things in order.

donderdag 28 juni 2007

UFOEen van mij UFO’s is een quilt waar ik twee jaar geleden aan begonnen ben. De ondergrond is flanel, bewerkt met monodruk en zeefdruk. De felblauwe zeefdruk is van een thermal fax raam, geweldig systeem, jammer dat het zo duur is. Er zijn inmiddels mensen genoeg die het apparaat gekocht hebben en tegen kostprijs aanbieden om de raampjes voor je te maken maar het blijft toch een vrij duur systeem. Een voorbeeld hiervan is dit ontwerp, het ziet er heel erg leuk uit maar ik zal het slechts 1 keer gebruiken denk ik. Het is geen ontwerp wat je meerdere keren zal gebruiken omdat het te beeldbepalend is. De reden dat het een UFO is geworden is gewoon omdat het vreselijk veel werk is en ik me daar behoorlijk in vergist heb. Het leek me leuk om eens met een tweelingnaald te werken maar ik had me niet gerealiseerd hoeveel tijd er in ging zitten. In de tussentijd zijn er al weer verschillende andere ontwerpen langs gekomen en is hij steeds meer naar de achtergrond geraakt. De zin om er nu weer aan te beginnen ontbreekt een beetje….

One of my UFO’s is a quilt that I started two years ago. The top is made of flannel, printed with mono print and screen print. The blue screen print is from a thermal fax frame, great system; it’s a pity that it’s so expensive. In the mean time there are lots of people that bought the set and against costs offer to make some frames but it is still very expensive. For example this design, it looks nice but I shall only use it once I think. It is not a design that you can use several times because it is to abound. The reason that it became an UFO is that it caused too much work, that’s a mistake I made. It looked like fun to me to use a twin needle but I didn’t realize how much time this took. In the mean time a lot of different designs went by and the piece is left behind. The desire to start again is gone…

woensdag 27 juni 2007

Bondaweb

Gisteravond moest ik twee wasmanden wegstrijken en om het nog enigszins leuk te laten lijken en het gevoel te hebben nog iets creatiefs te hebben gedaan waren mijn laatste strijkklusjes vliesofix op een ondergrond. De vliesofix had ik een tijd geleden al eens geverfd en lag nog steeds in een hoekje. Ik moet eerlijk toegeven: Het strijken wordt er echt niet leuker op. Nu nog verzinnen wat ik er mee ga doen. De paarse is absoluut niet mijn kleur heb ik al bedacht, dat is een grote vergissing, zonde van mijn vliesofix.

Yesterday I had to iron two full laundry baskets and just to make it more satisfying and to get the feeling that I did some creative things my last to pieces to iron where Bondaweb on a background. The Bondaweb I painted some while ago and was still in the closet. I have to admit: Ironing is not getting more enjoyable. Now I have to figure out what to do with it. The purple one is not really my colour I decided, it is a big mistake, pity about my Bondaweb.

dinsdag 26 juni 2007

Post from Peggy


De post kwam vandaag met een verrassingspakketje van Peggy. Super! Een poosje geleden hebben wij tags geruild en wat zij voor de achterkant gebruikte kwam me niet bekend voor dus had ik haar gemaild om te vragen wat het was. Het bleek Pelmet Vilene te zijn wat ze had geverfd. Ik had er al wel vaak van gehoord maar bij mijn weten wordt het in Nederland niet verkocht. Ik hou er niet zo van om zomaar klakkeloos materiaal te bestellen, ik wil wel graag zien wat ik koop. In het pakketje van Peggy zat dus wat Pelmet Vilene, ze had er ook kant bij gedaan en een prachtige ATC. Wat een verrassing!!!
Peggy you’re the best! Zodra ik er wat mee geëxperimenteerd heb zal ik het laten zien. Als het bevalt ga ik er naar op zoek in Val d’Argent. Je krijgt een verrassing terug!

The postman came with a surprise packet today from Peggy. Super! A while ago we traded tags, and what she used on the back didn’t look familiar to me, so I asked her what she had used. It turned out to be Pelmet Vilene that she painted. I had heard a lot of it but, as far as I know they don’t sell it in Holland. I don’t like ordering something uncritically; I want to see what I buy. The packet from Peggy contained Pelmet Vilene; she also added lace in it and a beautiful ATC. What a surprise! Peggy you’re the best! As soon as I have experimented with it I shall show it on my blog. When it pleases me I will look for it in Val d’Argent. I send you a surprise in return!

For Arlee, is this a better colour?

maandag 25 juni 2007

Sheets


Een jaar geleden liep ik tegen deze plaatjes aan en wist eigenlijk nog steeds niet wat ik er mee moest. Mijn oorspronkelijk idee ben ik allang weer kwijt dus ben ik er van het weekend maar een beetje mee gaan experimenteren. Ik had nog een pak Model Magic liggen en nog een paar paintsticks die ik nog nooit gebruikt had. Ik vind Model Magic leuk materiaal maar vind het wel lastig om te verwerken. Ergens in verwerken bedoel ik, het is heel beeldbepalend in een werkstuk dus zorgen dat het één geheel wordt….knap lastig. Voorlopig blijft het even bij experimenteren want er moet nog een hoop ander werk af….

Last year I ran into this little sheets and I didn’t have a clue what to do with them. The original idea is already gone, because I waited too long, so this weekend I tried some experiments with the sheets. I had a pack Model Magic and some paint sticks that I had never used, so time to do something about that. I like Model Magic as material but find it very hard to work it out; I mean it is very hard to make it one overall design….pretty hard. For the time being, it stays with experimenting because I have to finish a lot of other work.

zondag 24 juni 2007

Cards


Deze post gaat over mijn zus, die ook mijn compagnon en mijn maatje is. Ik kan altijd op haar rekenen als ik met een technisch probleempje zit. Ze is namelijk vreselijk handig (mijn vader heeft ons veel geprobeerd bij te brengen maar zij heeft duidelijk beter opgelet) Tussen de links op mijn blog zie je onze gezamenlijke website staan
2 Bees, en om eerlijk te zijn wordt het meeste werk door haar gedaan. Ze weet altijd wat me bezig houdt en helpt me nadenken over hoe ik bepaalde dingen moet aanpakken. Vorig week had ze al een keer gezegd dat ik eens tussen haar oude familiefoto’s moest kijken, misschien kon ik er nog wat van gebruiken. Zij heeft de meeste familiefoto’s gekregen van mijn oudtante omdat zij zich er ook het meest voor interesseerde. Gisteren kwam ze met het boek aanzetten, maar omdat we weg moesten had ik geen tijd om erin te kijken. Dus gisteravond sla ik het boek open en kijk eens wat er op de laatste bladzijden stond….Het zijn kaartjes uit 1939, verstuurd als gelukswens voor de bruiloft van mijn grootouders. Een deel ervan zijn gelukstelegrammen. Waarom heb ik me nou nooit wat meer voor mijn familie geïnteresseerd….kan mezelf wel voor mijn kop slaan. Ze zijn super!!! En deze krijg ik vast niet…Ik heb ook nog een stapel oude ansichtkaarten van haar gekregen. Bedankt zus!

This post is about my sister, who is also my business associate and my pal. I can always count on her whenever I got a technical problem. She is very handy (our father has tried to learns us a lot of things but she obviously paid more attention) You can see our shared website between de links on my blog 2 Bees, and I have to be honest, she does most of the work. She always knows what keeps me busy and helps me think about how to achieve this. Last week she said you have to look between my family pictures, maybe you can use something from it. She received most of the family pictures from a great-aunt because it interested her the most. Yesterday she had the book with her, but because we had to go I hadn’t had the time to look in it. So I browse threw the pages yesterday evening and look what’s in it……these are cards from 1939, send as a congratulations for my grandparents wedding. Some of them are telegrams. Why didn’t I show more interest for my family…I could have kicked myself. They are super!!! And I don’t get them… I also received a lot of old picture postcards. Thanks Sis!!!

zaterdag 23 juni 2007

No Name Series III FINISHED !!!!

Message
Inspiration
Crusade
Surfaces
The series

Twilight
Awakenings
Wicked
GuardianDe No Name Serie is eindelijk klaar!!! Ik begrijp er niets van, op de één of andere manier heb ik niet goed geteld of ik ben er één kwijt. Ineens had ik er maar 8 meer. Enfin, ik heb me er maar bij neergelegd. Het was al lastig genoeg om ze allemaal een eigen karakter te geven. Door de leuke reacties die ik er op gekregen heb, heb ik toch besloten om op deze manier door te gaan. Ik had eerst nog wat twijfels over het ophangsysteem maar ben nu overtuigd. Bedankt allemaal voor de leuke reacties. Ik heb ze allemaal een eigen naam gegeven en dat heb ik geweten, als je kiest voor een naam als Twilight vraag je er ook om; ik wilde ze vandaag op de foto zetten en zag dat ik de eyelets in de onderkant had gedaan. Hoe komt het toch dat ik dat gisteravond niet heb gezien :-) en hoe los ik dit nu weer op?

The No Name Series is finally finished!!! I don’t understand how come, but one way or another I didn’t counted well or I lost one? Suddenly I only have 8 pieces. Well then, I accepted it. It was difficult enough to give them all there own character. Because the nice comments I got, I decided to go on this way. I first had my doubts over the hanging system but now I am convinced. Thank you all very much for the nice comments.I gave them all there own names and I might have known when you give a piece a name like Twilight, you ask for it; I wanted to take the pictures today and saw I put the eyelets in the bottom. How come I didn't see that yesterday evening :-) and how do I solve this?

vrijdag 22 juni 2007

Jewellery
And these where a surprise from Fabienne today, they are lovely, pity the picture is not so good.Een poosje terug heb ik op de rommelmarkt gezocht naar oude sieraden. Ik wilde deze graag slopen om ze te gebruiken als embellishments. Nou de oogst was erg goed, ik heb heel wat leuks kunnen vinden. Alleen nu ik ze zo zie liggen vind ik het toch moeilijk ze uit elkaar te halen. Eigenlijk zijn ze wel heel erg leuk, wel kitsch maar toch leuk. De armbanden bevatten kleine scarabeeën. De oorbellen zijn op zich al heel inspirerend, doen me op de een of andere manier aan het werk van Michael de Meng denken. Vraag me niet waarom. Ook heb ik een leuk metalen plaatje gevonden en een aantal haarspelden, de haarspelden heb ik wel gesloopt, ik heb de clips er aan de achterkant afgehaald en met behulp van mijn zus, ze plat geslagen. Ze zullen het mooi doen in een fabic book.

A while ago I searched on the flee market for old jewellery. I wanted to dismantle them to use as embellishments. Well the catch was very good, I found lots of goodies. But, when I see them lying like that I find it very difficult to demolish them. Actually they are very enjoyable, kitsch but enjoyable. The bracelets are containing scarabs. The eardrops are an inspiration on itself; they remind me of the work of Michael de Meng. Don’t ask me why. I also find a cute metal slide and some hairpins, the hairpins have I dismantled, I took the pins of from the back and with the help of my sister I flattened them. They will look good on a fabric book.

donderdag 21 juni 2007

Unique exhibition

glassobject Theo Verhoeff
ceramics Anneke Harting
And this one is for Sue B, a large coffee pot from ceramics, also by Anneke Harting
Mixed Media object Hendrike Huijsmans

ceramics Lyda Dirkse, one of my favourites
ceramics Lyda Dirkse
bronze Marian van Puyvelde
glasobject Theo Verhoeff, also one of my favourites
detail, can't believe it is glass


Vandaag heb ik de Kunstschouw Westerschouwen gelopen. Deze wordt ieder jaar bij ons in Zeeland georganiseerd en is één van de mooiste kunstroutes in Nederland. Het weer was geweldig, wat ook maar goed is want een hoop van de kunst is buiten te doen. Voor mij geldt dat het een manier is om mijn hoofd weer even leeg te maken, even alle stof en draadjes eruit, en andere kunstvormen er in laten. Met sommige dingen heb ik helemaal niets, andere objecten brengen weer nieuwe ideeën en de vraag: Kan ik dit omzetten in textiel? Wat kan dit voor invloed hebben op mijn eigen werk? Een textiel tentoonstelling kan dit gevoel ook oproepen alleen bestaat dan het gevaar dat je vergeet dat je het gezien hebt, en het soms onbewust als je eigen idee gaat zien. Als er iets is waar ik een hekel aan heb is gewoonweg iemand imiteren, ik wil mijn eigen kunst maken. Dus loop ik met andere ogen hier door heen. Als ik iets heel erg mooi vind koop ik het liever dan te proberen het na te maken (terwijl dat soms niet eens moeilijk is) Iemands eigen ontwerp is in mijn ogen uniek en als ik iets van foto’s van andere kunst op mijn blog zet zal ik ook altijd de naam erbij vermelden (tenzij ik echt niet weet wie het gemaakt heb) Ere wie ere toekomt!

Today I walked the Kunstschouw Westerschouwen. This large exhibition is held every year in my area Zeeland and in one of Holland’s best! The weather was very nice, thank goodness, because a lot of the art is outside in the gardens. To me, it is a way to empty my head from dust/ fabric and treads and let other forms of art in. Some of things mean nothing to me, other objects bring me new ideas and also the question: Can I translate this in textile? What can be the influence on my own work, where does it fit in? A textile exhibition also can bring you this feeling but the danger is in the fact that you sometimes forget seeing it, and unconscious in the long time could see it as you’re own idea. If there is something I hate, it is just copying someone, I want to make my own art. So I walk there with a different view. When I fancy something very bad I rather sell it that try to copy it. (while sometimes it isn’t hard at all) Someone’s own design is unique in my eyes and if I do put some pictures on my blog from art that I didn’t make myself I will always put the name of the artist there. (unless I really don’t know who made it) Honour to whom honour is due!

woensdag 20 juni 2007

Fossils and Snails

Als ik ’s morgens vroeg naar mijn werk fiets kom ik altijd de mooiste slakken tegen op de weg. Van hel oranje naar een zachte mooie zandkleur. (Sorry, voor een foto moet ik teveel geduld opbrengen en ben ik te laat op mijn werk. Iedere keer wanneer ik een foto wil maken, zie ik er geen één) Ik weet niet wat het is met mij en slakken, het is de spiraalvorm van de schelp die me heel erg boeit en die je ook overal in mijn werk terug ziet. Buiten slakken ben ik ook dol op ammonieten, ook vanwege de spiraalvorm waarschijnlijk. Ik verzamel ze al een tijdje, maar koop ze maar zo heel af en toe anders is de lol er een eind af. Twee van mijn quilts zijn hier op gebaseerd, de een is op basis van zeefdruk en bij de ander heb ik de verf opgebracht met een creditcard. Het is heel gek, de zwarte quilt was er eerst, omdat ik het ontwerp zo mooi vond wilde ik dezelfde truc nog een keer toepassen, verf opbrengen en hierna borduren, op de een of andere manier wilde dit niet meer lukken. Ik haalde steeds positief en negatief door elkaar. Nog steeds weet ik niet meer hoe ik het gedaan heb en brengt het ontwerp me in de war. Ik heb me door iemand laten vertellen dat de spiraal het oneindigheidsymbool betekend. Sinds die tijd is mijn fascinatie nog meer gegroeid, ik heb ook gemerkt dat ik bewust en onbewust de spiraalvorm heel erg veel gebruik. Als ik door mijn portfolio blader zie ik het iedere keer weer terugkomen. Zijn er meer mensen die dit herkennen?

When I cycle to my work every morning I see the most beautiful snails on my way. From bright orange to a very soft sand colour. (I am sorry, I am too impatient to take a picture and than I am probably too late for work also. Every time that I want to make a picture, I see none) I don’t know what it is with me and snails, it’s the spiral from the shell that fascinates me, you see it every ware returning in my work. I also like ammonites and fossils, probably because of the spiral shape. I collect them for a while, but buy them seldom because otherwise it’s no fun. Two of my quilts are based on this theme, one of them is a screen-print, on the other I applied the paint with a credit card. It is funny the black one was there first, because I liked the design that much, I wanted to make another one, same way, applying paint and embroidering, one way or another, I couldn’t manage it. I keep mingling positive and negative. Still I don’t now how I did it and the design confuses me. Somebody told me that the spiral stands for infinity. Since than my fascination is grown even more, I noticed that I use the symbol consciously and unconsciously. When I browse threw my portfolio I see its returning very often. Do you recognize this?