donderdag 28 mei 2009

Little work


Ik ben met wat klein werk bezig. Gequilt, geverfd....nog even iets rustigs. Vanavond komt mijn zoon, die logeert hier als we weg zijn. Waarschijnlijk komt er dan van werken niets meer. Morgen de auto inpakken en zaterdag morgen heel vroeg weg. We gaan naar het meer van Annecy in Frankrijk. Ik ben er al eerder geweest maar kon toen geen hotel vinden. Volgende week zaterdag zijn we weer terug omdat ik die week er na de midweek workshop heb. Korte vakantie deze keer maar in september hebben we nog twee weken. Ik probeer tussendoor nog te bloggen. Plezierige week iedereen.

I am working on some small work. Quilted, painted...some quiet job. My son is coming over tonight, he stays in our house while we are on vacation. Probably no more time to work. Tomorrow we have to pack the car and Saturday morning we will be off very early. We are going to the lake of Annecy in France. I've been there before but we couldn't find a hotel that time. Next Saturday we'll be back because the week after I have the midweek workshop. Short holiday this time but we have two more weeks in September. I shall try to blog in between. Have a nice week everyone.
Posted by Picasa

dinsdag 26 mei 2009

Moth!!!!!!


Onder het afmaken van dingen hoort ook tunnels aan zetten. Iedereen die mijn blog leest weet dat dit niet tot mijn favoriete karweitjes behoort. Ik gebruik altijd de volgende methode: ik zet een kant vast tegelijk met het afwerken van de rand maar de andere kant moet je dan handmatig vastzetten. Ik heb al van alles geprobeerd maar ik heb nog geen betere oplossing gevonden:-(
Gisteren lag deze quilt (die voor een tentoonstelling bedoeld is, dus kan de voorkant niet laten zien) op een krukje klaar en terwijl ik hem open vouwde kwam er een enorme mot uit gefladderd. Ik schrok me rot, gelukkig had ik deze quilt al heel ruw bewerkt dus een gaatje meer of minder maakte hierbij niet uit maar stel je voor dat het een “nette”quilt was geweest…. Dus ik op mottenjacht, waarschijnlijk zal het een heel komisch gezicht zijn geweest. Ik voelde me net de terminator, maar deze ergste vijand van stof moest toch het loodje leggen:-) Met dit lekkere weer staat de deur veel open en komen ze makkelijk binnen uiteraard. Aangezien het een schuifpui is, is het moeilijk om daar een hordeur in te plaatsen.

Finishing things also contains adding sleeves. Everyone who read my blog knows that this is not one of my favourite things to do. I use this method: I sew one site together with the binding or the edges but the other site has to be sewn by hand. I tried al kind of methods but didn’t find a better one :-(
Yesterday was this quilt (which is for an exhibition, so I can’t show you the front) on a stool and while I opened the quilt there fluttered this large moth. It scared me tremendous; fortunately I had raised the surface very rough so one whole or another wasn’t that bad. Fancy that it was not a “fine” quilt….So I went on moth hunt, it was probably a very funny sight. I felt like the terminator, but this worst enemy from fabric had to go :-) With this delightful weather, the door is open a lot so they can easily come inside. Because it’s a patio door, it is hard to put a screen in.

maandag 25 mei 2009

Stranded :-)

Ik ga op vakantie en ik neem mee :-)…… Nou, dat weet ik eerlijk gezegd nog niet, ik zit nog heel erg te dubben. Het is maar een week en ik wil eigenlijk niet te veel mee nemen. Naaimachine in ieder geval, schetsboek? Misschien ook wel leuk en met wat dan? En welk boek neem ik mee, dat is een lastige, ik heb er zoveel die ik nog niet goed doorgenomen heb. Fototoestel in ieder geval. Laptop, dvd’s….de lijst groeit weer al. Het is zo moeilijk een keus te maken. De afgelopen weken heb ik in ieder geval veel afgemaakt dus ik kan wel helemaal opnieuw beginnen. (Geloof ik…..) Over laatst stond er een vraag in de Cloth, Paper and Scissors: "Als je op een onbewoonbaar eiland zou stranden en je mocht maar één ding meenemen, ook mocht je wensen dat er nog één natuurlijk iets aanwezig zou zijn dat je zou kunnen gebruiken om te creëren." Nou ik weet zeker dat ik absoluut daar niet in zou slagen, ik heb er een hele poos over nagedacht maar ik wil gewoon alles! Ik kan mezelf niet zo heel goed beperken. Dit zijn een paar van de sandwiches die ik mee neem. Op dit moment heb ik nog geen enkel idee hoe ik ze ga quilten.

I go on a holiday and I’ll take with me….(that is a game that children are playing over here) Well, I don’t know actually, I am still doubting. It is only a week and I don’t want to take too much with me. Sewing machine for sure, sketchbook? That maybe fun but with what, crayons? And which book do I take with me, that is a tough one, I have so many books that I haven’t read. Camera off course. Notebook, DVD’s….the list is growing already. It is so hard to make a choice. The past weeks I finished a lot of work, so I can start all over again (I guess…) In the last issue of Cloth, Paper and Scissors there was a question: If you go knew you where going to be straded on a desert island, What One art supply would you take with you and what One natural item would you want to be available on the island so you could create" I am sure I wouldn’t succeed, I have thought about it for a while but I want to take everything! I can’t limit myself. These are some of the sandwiches I’ll take with me. At the moment I have a clue how to quilt them.

zondag 24 mei 2009

Finished!Ik ben nog steeds ouder werk aan het afmaken of recyclen. Net als deze twee quilts, ze zijn van anderhalf jaar geleden en op de een of andere manier kwamen ze maar niet af. Ik heb ze nu kleiner gesneden waardoor de randen beter werden en ze bewerkt met een soort boekbinderslijm. (niet helemaal precies hetzelfde, misschien zou je dat ook kunnen gebruiken) De stof word hier vrij hard van maar je kunt er nog wel doorheen stikken. Voordeel is dat het een prachtige glans krijgt en dat ik er mijn diverse patina’s op uit kon proberen. Ik had de potjes al geruime tijd staan en volgens mij kwam dat de kwaliteit niet ten goede. Ik had gekozen voor de antiek bruin maar die werd groen. Volgens mij is het effect wel beter dus dat is een geluk bij een ongeluk. En dan te bedenken dat dit ooit een lap witte flanel is geweest, hij heeft een lange weg afgelegd.

I am still finishing or recycling older work. Like this two quilts, I started them one and a half year ago and some way or another couldn’t finish them. I now cut them into a smaller size, that made the edges better and treated them with a kind of bookbinders glue. (not quiet the same, maybe it could be used too) The fabric becomes a bit hard but you can still stitch threw it. The advantage is that it gets a beautiful shine on it and I could use my patina’s on it. I had the pots for quiet a long time and that didn’t was for the better. I choose antique brown but this became green. The effect is better though, so that more luck than wisdom. Than to think it was a white flannel at first, it took a long way.

donderdag 21 mei 2009

Addidtion to the familyNu dit zijn ze ha, ha, slechts twee weken oud. Ik heb ze van Arend voor mijn verjaardag gekregen. Uiteraard komen ze pas in juli, wat ons ook wel goed uitkomt want we gaan eerst nog een weekje met vakantie binnenkort. Zijn ze niet schattig? Ik heb alleen nog steeds geen namen kunnen bedenken, suggesties welkom.

Well here they are ha, ha, only two weeks old. Arend gave them to me for my birthday. Off course they will come in July, which is fine by us because first we are going on a holiday for a week. Aren't they cute? I still haven't found names for them yet, all suggestions are welcome.
Posted by Picasa

Paint
Het uitzoeken van de foto's is nog niet klaar maar ik ben het nu al beu. Vandaag niet zo heel veel kunnen doen vanwege de keuken. Twee bladzijden uit mijn schetsbook afgemaakt. En nog een bladzijde in mijn India boek afgemaakt. (zie post hieronder) Eerst wilde ik van deze werkjes kaarten maken maar ze waren naast elkaar veel mooier dus heb ik besloten ze aan mijn India book toe te voegen. Nog slechts vier bladzijden, ik wil het eigenlijk af hebben voor dat we met vakantie gaan....en dat duurt niet zo lang meer, maar dat is voor later. Vanavond moet ik eerst op bezoek bij mijn nieuwe huisgenoten, dat houden jullie ook nog te goed ha, ha...

I am not even finished with organizing the pictures but I am allready tired of it. Today I couldn't do much because of the kitchen. Finished two pages of my sketchbook though. And a page from my India book. (look at the previous post) First I wanted to make post cards from this but the looked so nice together so I decided to added them to my India book. Just four more pages, I want to finish this before we go on holiday....and that doesn't take long anymore, tell you all about it later. Tonight I have to go visit my new housemates, but that is a story you also here another time ha, ha...
Posted by PicasaPosted by Picasa

woensdag 20 mei 2009

PicturesIk ben bezig met het schonen van mijn computer. Over het algemeen maak ik best veel foto’s en sla die allemaal op. Mijn computer wordt trager en trager, dus nu ben ik de foto’s aan het uitzoeken en op cd-rom aan het zetten. Er staan hele mappen op met foto’s van tentoonstellingen en zo. Op dat moment heel inspirerend maar ik weet niet hoe het jullie vergaat; ik kijk er eigenlijk nooit meer naar. Ik wil ze nu dus allemaal op cd-rom zetten en dan neem ik ze eens mee op vakantie, kan ik ze nog eens rustig bekijken.
Dit soort dingen stel ik altijd zo lang mogelijk uit, ik vind het zo’n zonde van mijn tijd. Ik moet nog eens achter een externe harde schijf aan dan zou het probleem zijn opgelost. Op dit moment staan er overal mappen met foto’s die soms niet eens bij elkaar horen, dus ik heb er hier nog een paar ter inspiratie voor jullie uitgevist. Misschien ga ik er nog eens een aantal van uitprinten als onderdeel van mijn sketchbook.

I am busy with organizing my computer. I do make a lot of pictures and store them in de computer. Which means that he is starting to go slower and slower, so now I am organizing the pictures and copy them to a disk. I have a lot of maps on my pc with pictures from exhibitions etc. The moment I take them I find it very inspiring, but I don’t know about you; I never look at them again. So my plan is to put them on a disk and take them with me on holiday, so I can take a second look at them. This kind of things I keep postponing, it is such a waste of time. I have to look for a extern hard drive, that would solve the problem. At the moment I have so many maps with pictures, sometimes they don’t even belong there. So here are some more pictures as an inspiration from a holiday map. Maybe I will print some of them as part of my sketchbook.

dinsdag 19 mei 2009

Just some inspiration picturesI don't have much time to write today, here are some inspiration pictures from my collection....

maandag 18 mei 2009

Busy weekend


Het was een druk weekend, gisteravond waren we om zeven uur klaar met de keuken te betegelen. Donderdag moet alles nog gevoegd worden en dan is het eindelijk helemaal af op de vensterbank na, die is nog in bestelling. Ook moet vrijdag de afzuigkap nog vervangen worden, daar zat een klein deukje in. Ach ja, schoonheidsfoutjes hou je altijd :-) Zodoende heb ik dit weekend niet erg veel kunnen doen. Ik ben nog steeds bezig met dingen te recyclen of af te werken. Gisteren ben ik aan een quilt van onze vorige vakantie begonnen. Ik ben begonnen met kralen en pailletten te borduren. Af en toe vind ik zo’n relaxed karweitje wel leuk, lekker rustig bij de tv. Ik heb er dus echt geen haast bij.

It was a very busy weekend; yesterday we finished tiling the kitchen at seven. Thursday we have to do the pointing and then everything is ready except for the window-sill, that is still in order. They also have to change the cooker hood , the first one had a little dent. Flaw's :-) So, I didn’t do much work this weekend. I am still busy recycling and finishing things. Yesterday I started with a quilt from our last holiday. I am embroidering beads and sequins. Every now and than I like such relaxed work, just sitting with the quilt on my lap in front of the television. I really don't want to rush it .

vrijdag 15 mei 2009

Surface design II
Vandaag ben ik naar Annette geweest en we hebben samen het lesprogramma nog eens goed doorgesproken. Uiteraard hebben we nog even lekker samen gewerkt. We hebben nog wat extra voorbeelden gemaakt van wat er mogelijk is voor de workshop midweek. Jullie krijgen er maar één van te zien, de rest bewaren we tot de les. Door een annulering is er nog één plaats vrij gekomen. Hier geldt: wie het eerst komt ……Hierbij nogmaals de informatie:

Surface design II

Kosten: 250 euro per persoon inclusief lunch, koffie, thee (met wat lekkers erbij) en een uitgebreid materialenpakket.

Zelf mee te nemen: naaimachine met stopvoetje, naai-, sier- en borduurgarens, spelden, naalden scharen, snijmat, snijmes, liniaal, een föhn om bij slecht weer de stof te drogen, hitte föhn (heat gun) en eventueel een fabric master (soldeerbout).

Wanneer : 9 tm 11 juni 2009

Inschrijving: Per e-mail : mailto:info@trapsuutjies.com Telefoon : +32 3295 7973 Mobiel : 06 - 1475 0623

Inschrijvingen zijn defnitief na aanbetaling van 100 euro. Deze aanbetaling wordt alleen teruggestort indien de midweek wegens onvoldoende aanmelding niet door kan gaan.
Bij aanmelding voor de midweek krijg je de bankgegevens en een routebeschrijving.


Waar: Mariaheem, Essen, België (foto)
Docenten: Annette Jeukens en Jacqueline de Jong

Deze midweek sluit perfect aan bij Surface Design I. Het is echte geen vereiste om eerst die te volgen.

Wij starten op dinsdagochtend om 10.00 uur en wij sluiten op donderdagmiddag rond 16.00 uur de midweek af.

Essen ligt net over de grens bij Roosendaal en is goed te bereiken. Je kunt nog wat voorbeelden zien op de site van Trapsuutjies.Today I went to Annette to go through the workshop program once more. Off course we also worked together. We made some examples as a inspiration source during the workshops. I only can show you one, I save the rest for the lessons. Because of a cancellation there is only one place available. If you are interested in the English translation of the midweek program please contact Laura at Trapsuutjies you can also see examples from the workshops. Trapsuutjies has also an English version.

donderdag 14 mei 2009

Embellisher

Vandaag de embellisher maar weer eens uit de kast gehaald. Ik moet eerlijk toegeven dat ik hem veel te weinig gebruik. Als materiaal heb ik organza's gebruikt in combinatie met mijn hittepistool en foil. Er er zit alweer groen in??? Toch beinvloed misschien?

Today I took my embellisher out of the closet. I have to be honest: I am not using it very often. The material is organza which I combined with foil and I used my heat gun on it also. And look: green again???? Maybe I am influenced???
Posted by Picasa

woensdag 13 mei 2009

Green
Gisteren vroeg iemand aan me of ik ook in opdracht zou kunnen werken en dan niet in mijn eigen kleuren. Om eerlijk te zijn heb ik best moeite om in kleuren te werken die niet bij mij passen. Ik heb de neiging om altijd naar vertrouwde kleuren te pakken. (voor mij zijn dat aarde tinten en turquoise) maar ik vond het wel een uitdaging en denk ook dat het goed is om dat toch af en toe te proberen. Een kleur die ik zelden zal pakken is groen. Ondanks dat dit ook een natuurlijk kleur is kan ik er niet mee uit de voeten. Geen idee waarom maar ik kan er niks mee. Ook voor andere doeleinden zal ik deze kleur nooit kiezen, zoals bv in kleding of in het interieur of zoiets. Wat kleding betreft draag ik het liefst zwart eigenlijk en in mijn interieur kies ik voor natuurlijke hout tinten in combinatie met donkerbruin. Geen felle kleuren dus. Al kan ik ze bij iemand anders wel waarderen. Reden om dus vandaag wel voor groen te kiezen, omdat ik dat nooit doe moest ik flink denken over de kleuren die ik erbij zou combineren. Een van de beste combinaties is natuurlijk rood/ groen maar ik krijg daar altijd zón kerstgevoel bij en dat vind ik niks. De foto's zijn niet zo best, ik zit nog steeds te spelen met flitsen of niet. Ze geven geen van allen (en ik had er ongeveer 30 gemaakt) de juiste kleur en sfeer mee. Ik ben er maar mee gestopt op den duur. De structuur is wel duidelijk zichtbaar. Het geheel bestaat uit ongeveer 5 verschillende goed smeltbare lagen organza, angel wire enz. Einde experiment, het heeft me niet overtuigd dat ik meer groen moet gaan gebruiken geloof ik, het ligt me duidelijk niet. Misschien moet ik het maar gaan overschilderen...

Yesterday somebody asked me if I could work in order and with colours that are not mine. To be honest; I find this really difficult to work with colours that don't suit me. I always long to take colours that are familiar to me. (for me it is earth colours and turquoise) but I liked the challenge and I think it is good for your own development to try every now and than. One colour that I will never choose is green. Although it is a earth colour I can't work with it. I honestly don't know why. Even for different things like my cloths or my house, I will never choose green. Related to my cloths I love to wear black and for the interior I choose natural wood with a dark brown. No bright colours, although I can appriciate it when somebody else wears it. So, enough reasons to choose green today, because I never work with green I had to doubt a lot about the colours that go with it. One of the best combinations is Red/ Green but that reminds me to much at Christmas and I don't like that. The pictures are really bad, I am still playing with flash light or not. None of them gave a good example of what the colour is like or the sphere. I stopped at a certain point. ( I took 30 pictures) The structure is right though and very clear. The whole piece contains 5 different layers of good-to-melt organza, angel wire etc. End of the experiment, it didn't convince me to use more green I guess, it obviousley doesn't suit me. Maybe I could paint it over.....
Posted by Picasa

dinsdag 12 mei 2009

Sketchbook


Gisteravond moest ik overwerken en vanavond heb ik een vergadering, komt weinig van mijn textiel terecht op die manier. Het is sowieso al een drukke week. Veel werken en veel weg, vrijdag ga ik naar Annette om de workshops van juni nog eens goed door te spreken. Het beloofd wat te worden! Ik hoop dat we nog wat tijd over hebben om te werken. Zaterdag ga ik naar Rotterdam, en zondag komt mijn zoon om de keuken te betegelen. Dan is het eindelijk klaar. Nu de kamer nog! Af en toe doe ik dus wat tussendoor, ik ben met verf bezig geweest in mijn schetsboek en ik ben nog met een groot recycle project bezig. Het gaat echter heel langzaam en ik kan er nog niet veel van laten zien.

Yesterday evening I had to work late and tonight I have a meeting, so less time for my textile. It is a really busy week this week. I have to work a lot and I am gone a lot, Friday I am going to Annette to talk about the workshops from June. It promised to be exiting. I hope we have some time left to work together. Saturday I go to Rotterdam and on Sunday my son comes to finish the tiles. Than it is finally ready. After this we are changing the living room. So I do some work in between, I was busy with paint in my sketchbook and I am working on a large recycle project. It goes very slow and I can’t show you much yet.

zondag 10 mei 2009

Recycling IIIJammer dat ik vergeten ben een foto te maken van het werk voor dat ik het gerecycled heb. De ondergrond is namelijk zwart vilt wat ik op de embellisher heb bewerkt met een beige mohair garen. Daar zie je niet zo veel meer van terug. Het recyclen geeft een goed gevoel, het ruimt eindelijk wat stukken op die al heel lang op mijn werkkamer liggen. Dingen die vast zitten en waar je eigenlijk niet meer van weet hoe ze af te maken.....

Pity I forgot to take a picture from the piece before I recycled it. The backgroud is a black felt that I embellished with a beige mohair wool. You can't see that anymore. The recycling gives me a lot of pleasure, it cleans up some pieces that are liying in my studio for a long time. Pieces that are stuck which I don't have a clue how to finish them.
Posted by Picasa