vrijdag 16 mei 2008
Just got home, the traffic was horrible. Sorry. I am too tired to tell about the master class. Here are some of the pictures, they don't do well on the original piece ( too dark allready) We made a book from the techniques from the class.
Posted by Picasa

maandag 12 mei 2008

Post cards


Oke nog een foto dan, deze kaarten lagen onderin de UFO doos, ze hoefden alleen nog maar omgezoomd te worden. Hoewel ik nog werk genoeg had, kon ik het toch niet nalaten om ze nog even af te maken. Ik heb jarenlang batik stoffen verzameld en een half jaar geleden had ik besloten om van wat restantjes kaarten te maken. (de kaarten bestaan uit allerlei kleine strookjes) Waarom ze in die UFO doos terecht zijn gekomen, geen idee! Soms ben ik met teveel dingen tegelijk bezig. Ik zal van de week nog een keer proberen te posten, o.a. met de resultaten van de masterclass!


Allright, just one more picture, these cards where on the bottom of the UFO box. They only need to be bordered with embroidery. Although I got plenty of work to do, I couldn't resist to finish them. I collected batik fabric for years and a half year ago I decided to make some cards from the leftovers (the cards are made of very smal rows) I don't remember why they got into the UFO box. Sometimes I am busy with too many things at the same time. I shall try to post this week with the results of the master class!

zondag 11 mei 2008

Two more days to go

Nog slecht twee dagen en dan gaan we op vakantie, de eerste week gaan we naar Friesland waar ik de masterclass van Dery Timmer ga volgen. Het werk van Dery laat zich niet makkelijk omschrijven, zij is tevens bestuurslid van Stichting Textiel en zit ook in de groep Steekplus. Zo krijg je een beetje idee in welke richting dit gaat. Uit de workshop papieren blijkt niet echt duidelijk wat we precies gaan doen, maar ik laat me graag verrassen. Vrijdagavond komen we terug en zal ik proberen wat foto’s van de workshop te posten. Zaterdagochtend vroeg vertrekken we dan voor twee weken naar, hoe kan het ook anders, Frankrijk. Ik ben dan ook pas in juni terug!!!! Mijn zoon past op het huis de komende weken, ik hoop dan ook dat mijn bloemen het overleven! (of dat hij het me even op tijd laat weten als dat niet het geval is, dan kan ik nog een mooi olijfboompje meenemen uit Frankrijk) Ik moet vandaag en morgen alle spullen nog bij elkaar zoeken, wat niet mee valt, ik verander iedere keer van gedachte wat ik zal gaan doen. Uiteraard neem ik mijn machine mee…… Vandaag wilde ik toch nog iets doen, dus heb ik mijn doos met kleine UFO’s er nog eens bij gepakt. Hier in zaten nog steeds de kleine blikken doosjes van een aantal maanden geleden. (tijd gaat zo snel, kan me de datum niet meer herinneren) Er moest niet meer zo heel veel aan gebeuren, slechts de binnenkant nog, dus dit zijn ze, er zijn er nog vier om verder te ontwikkelen….


Just two more days and than we go on holiday, the first week we are going to Friesland where I am going to do a master class by Dery Timmer. Dery’s work is not easily to describe, she is a committee member of St. Textile and a member from Steekplus. So you can get a idea which direction we are going. The workshop papers where not very clear about what we are gonna do, but I love surprises. Friday we’ll be back and I shall try to post some pictures from the workshop. Saturday morning we leave early for two weeks, what else is new, to France. I’ll be back in June!!! My son is watching our house the coming weeks, I hope my flowers will survive that! (or that he let me know they didn’t on time, so I can get a beautiful olive tree from France) Today and tomorrow I have two more days to get thing together, which is not easy, I change my plans with the minute. Off course I take my sewing machine with me….today I wanted to do something, so I took my box with little UFO’s. In there, there where still my little tin boxes from a while ago (time goes so fast, I can’t remember the date) There wasn’t much to do left, only the inside…so this is it….there are still four more to develop….
 

 

 
Posted by PicasaPosted by Picasa

zaterdag 10 mei 2008

Paintings


Vandaag en gisteren niet veel kunnen doen, ik heb last van de warmte in de vorm van een stevige hoofdpijn. Ik heb dan ook veel geslapen vandaag. Ik heb wel van de warmte gebruik gemaakt door mijn schilderwerken nog eens te laten drogen. Dit zijn de werken die ik samen met Annette heb gemaakt met de oude pigmenten. Ze zijn nu allemaal droog en slechts nog één geeft af. Te olieachtig denk ik, ik durf ze dan ook zo niet te gebruiken, maar ga er een laagje verf of organza op zetten.

Today and yesterday I couldn’t do much, I have a terrible headache caused by the warmth. I have slept a lot today. I did use the sun today to let my paintings dry again. These are the painting I did a while ago with Annette. We used the old pigments. They are all dry now and only one runs off. Too much oil I guess, I don’t dare using them like this, but I use some paint or organza on it.

donderdag 8 mei 2008

Book
Gisteren toch nog even verder gegaan met mijn boek, zo ziet het er tot nu toe uit. Ik heb er twee bladzijden aan toe gevoegd, aan de voorkant en aan de achterkant, als binnenkant van de kaft zeg maar. Ik heb toch besloten voor een kaft te kiezen, tot nu toe heb ik de kaft alleen nog maar bekleed, ik moet het nog verder bewerken maar ik heb even geen ideeën meer. Dus heb ik toch besloten even te wachten, ik wil het wel graag afhebben maar teveel druk er op is ook niet goed. Dan ga ik het teveel forceren. Ik ga het nog maar eens een nachtje laten rusten…..

Yesterday I worked a while on my book; this is how it looks like at this moment. I have added two more pages, one in the front and one in the back; they are the inside of the cover. I decide to make a cover, because it is a better protection. Till know I only covered the base, I have to embellish it further but I am out of ideas. So decided to wait a while, I want to finish it very badly but to much pressure is not good. I am forcing it too much. I am gonna let it rest for while……

woensdag 7 mei 2008

TIF May

De TIF opdracht van mei is weer een briljante vondst van Sharon. Hoe zie jij jezelf als kunstenaar? Was haar eerste vraag en haar uiteindelijke vraag is: Hoe noem jij jezelf en waarom? Wel, de vraag beantwoorden is nog het makkelijkste deel van deze opdracht, maar hoe vertaal ik dat vervolgens in werk? Ik ben niet iemand die zich makkelijk in een hokje laat duwen, dus als iemand er naar vraagt zeg ik meestal: Beeldend Kunstenaar, ik maak fiberart en mixed media. Dat is natuurlijk behoorlijk vaag, dus net als Sharon probeer ik mijn werk wel uit te leggen maar dat wil niet zeggen dat sommige mensen ook echt begrijpen wat je doet. Dat vind ik het leuke van exposities, de meeste bezoekers zijn echt behoorlijk verrast door wat ze zien: Is dit ook textiel? Is een veelgehoorde vraag. Vroeger noemde ik mezelf Art Quilter, maar voor mezelf vind ik dat niet meer voldoende. Ik krijg het gevoel dat ik mezelf daardoor beperkingen opleg want door jezelf zo te noemen geef je eigenlijk ook grenzen aan, wanneer is iets een Art Quilt, wanneer is het Mixed Media en waarom zou ik dat in een hokje willen stoppen? Als ik mezelf zou beschrijven zonder daar een naamkaartje aan te hangen zou ik zeggen: Ik ben nieuwsgierig en hongerig, naar materialen, mogelijkheden, manieren om mezelf te uiten en bovenal gepassioneerd wat mijn werk betreft. Ik sta er mee op en ik ga er mee naar bed. Het is altijd aanwezig. Mijn vader werkte vroeger van 8 tot soms 11 uur ’s avonds, er is een periode geweest dat ik dacht dat ik dat nooit zou doen, maar nu zie ik mezelf ook regelmatig het licht in mijn werkkamer pas om die tijd uitdoen. Oke, nu ik mijn gedachten dus weer aardig op een rijtje heb gezet (deze opdrachten zijn echt geweldig voor je denkvermogen) kies ik voor mezelf er het volgende uit, mijn TIF opdracht van mei zal gaan over PASSIE……en ik neem het mee op vakante…dus geen updates in de tussentijd……..

The TIF assignment for May is another great find from Sharon. How do you see yourself as an artist? That was her first question and the definite question was: What do you call yourself and why? Well, the question is the easiest part from this assignment, but how do I translate this in a piece of Art? I am not a person that is easily put in a category, so if anyone asks me, I usually say I am an artist, I make fiberart and mixed media. That is very vague off course, so like Sharon I always try to explain my work but that doesn’t say that people actually understand what you are doing. That is why I like exhibitions so much; most of the visitors are really surprised: Is that textile too? Is one of the most frequently asked questions. Years ago I called myself an Art Quilter, but for me it doesn’t satisfy anymore. I have the feeling that I limit myself to call myself that way, because by calling myself an Art Quilter I set some boundaries: when is it an art quilt and when is it mixed media, and the most important question is: why would I put it in a category? If I would describe myself without a name tag; I would say: I am curious and hungry, for new materials, possibilities, ways to express myself and most of all: I am very passionate about my work. It is there when I awake and it’s there when I go to bed. It is always there :-) My father used to work from 8 till 11 o clock in the evening, there was a time that I couldn’t imagine to do something like that, but now I see myself turn out the light in my study very often at 11. All right, now that I set my thoughts straight and clear (these assignments are great for my creative thinking) I choose for myself this, my TIF May is about PASSION….and I am gonna take it with me on my holiday…so no updates in the mean time….

dinsdag 6 mei 2008

Sandwiches


Posted by Picasa
Ik koop eigenlijk nooit stof en als ik stof koop is het witte katoen om te verven of organza of iets in die trend. Deze week heb ik in Wilwerwitz toch stof gekocht. Er stond een mevrouw met prachtig geverfde stoffen en ik kon deze twee niet weerstaan. Ik ben van plan om ze vrij intensief te gaan borduren dus neem ik ze mee op vakantie. In de ene lap zie ik echt een soort bloemen of korenveld en die andere wordt misschien iets abstracts. Ik moet nu iedere avond een nieuwe sandwich maken om voldoende voorraad te hebben op vakantie. Eigenlijk wilde ik mijn boek nog afmaken voor de vakantie maar dan loop ik het risico dat ik in de vakantie niks te doen heb dus moet dit even voorgaan.
Ik zit er over te twijfelen om het deze keer misschien andersom te doen en in plaats van sandwiches een tas vol met stof mee te nemen en dat zal het dan moeten worden. Heb je je dat al eens afgevraagd hoe dat zou zijn, dat je in plaats van de beschikking te hebben over je hele voorraad, je moet beperken tot slechts één tasje? Kan ik dat überhaupt nog wel :-) ? Op zich ook een leuke uitdaging, en het zou ook wel tijd geven voor andere dingen. Ik heb ook een soort van schrikbeeld, dat ik na de masterclass volgende week ineens heel andere inspiratie heb opgedaan en dat ik dan net de goede dingen (stoffen) niet bij me heb!!!!! Wordt vervolgd…..

I hardly buy fabric anymore, and when I do it is always white fabric for dyeing or organza, or something like that. This week I bought some fabric in Wilwerwitz. There was a lady with beautiful hand dyed fabric and I couldn’t resist these two. I have planned to embroider it very intense, so I take them with me on my holiday. In one of the pieces I see a kind of a flower or grain field, the other one is a bit abstract maybe. I have to make one sandwich an evening to have enough work during my holiday. I wanted to finish my book before my holiday but than I risk not having enough work during my holiday, so first things first. I doubt to do things in an other way this time, in stead of taking sandwiches with me, taking a bag with fabrics and that’s it! Did you ever wonder how it would be; in stead of having your whole collection of fabrics to chose from, to have only one bag with fabrics and you have to make something of it? Is that possible for me :-) ? It is an exiting challenge, and it would give me more time for other things. I have some kind of terror, that, when I am done with the master class next week, I have a whole different inspiration and I don’t have the right stuff (fabric) with me!!!! To be continued…

maandag 5 mei 2008

Wilwerwitz II
Posted by Picasa
Gisteren niets meer kunnen doen, het is deze week werkelijk ontzettend druk. Ergens deze week ben ik nog jarig, het is Pinksteren, moederdag, enz. De cursuspapieren van de masterclass kwamen deze week ook binnen, dus dat wordt materialen bij elkaar zoeken. Voor de vakantie wil ik nog een keer naar Rotterdam, ga zo maar door. Hier zijn nog een paar foto’s van Wilwerwitz. Ik heb niet overal kunnen fotograferen, vaak was het te donker. Een onderdeel van de expositie was deze foto galerie.

Yesterday I hadn’t time to work anymore; this is a very busy week. Somewhere this week it’s my birthday, we have Whitsun and mothers day etc. The papers for the master class finally arrived so I have to search for all the materials. Before we go on holiday I want to go to my daughter in Rotterdam, and more of these occupations. Here are more pictures from Wilwerwitz. It was very dark at some places so I couldn’t photograph every where. One part of the exhibition was this photo gallery.....

zondag 4 mei 2008

Wilwerwitz
Posted by Picasa
We zijn weer al een paar dagen terug uit Luxemburg maar nog geen tijd gehad om verder iets te doen. Zelfs de tassen staan nog onuitgepakt. Wilwerwitz was fantastisch, al zat het weer niet helemaal mee. Deze week moet er nog hard gewerkt worden, er moet nog een heleboel werk voorbereid worden voor de vakantie. De eerste week van de vakantie ga ik een masterclass volgen in Friesland bij Deri Timmer. Daarover van de week meer. Hierbij een paar impressie foto’s van Wilwerwitz. Onder andere van de tassen tentoonstelling.

We are back from Luxemburg for a couple of days already, but hadn’t time to work yet. Even my bags are still unopened. Wilwerwitz was great, although the weather was not so good. This week I have to do a lot of work, I also need to do a lot of preparation for my holiday. The first week from the holiday I am going to Friesland for a master class by Deri Timmer. I will tell more about that this week. Here are some impression pictures from Wilwerwitz. They are also from the bag contest.