woensdag 14 maart 2012

DrawingsWat ik in de tussentijd ook nog heb gedaan is mijn kamer nog eens aanpakken, de bedoeling was om op te ruimen maar ik kwam zoveel dingen tegen dat ik eigenlijk nog meer rommel heb gemaakt. Toen ik jaren geleden met dit werk begon was de computer nog niet zo toegankelijk, althans, wij hadden er nog geen. Ik leende boeken van de bibliotheek en kopieerde technieken of ideeën die ik wilde bewaren. Ik was heel fanatiek en probeerde alle informatie te verzamelen die ik maar te pakken kon krijgen. Die mappen met kopieën heb ik dus deze week opnieuw gevonden, als je de stapel bij elkaar zag dan had ik wel drie boeken er voor in de plaats kunnen kopen (kopie 0,10 cent, reken maar uit) Tegenwoordig gaat het eigenlijk nog steeds zo, alleen sla ik het nu in mijn computer op, en kan het daarna nooit meer vinden :-) omdat hij zo vol zit. Sommige mensen denken dat het maken van art quilts makkelijker is en sneller dan het maken van traditioneel werk. Dat is een misvatting, ik neem mezelf heel serieus en bestuur nog steeds allerlei technieken, kunstvormen, boeken en ik probeer altijd op de hoogte te blijven van alle nieuwe materialen  die op de markt komen en hun eigenschappen. Wat ik niet langer doe is van tevoren werktekeningen maken, het geheel zit wel aardig en mijn hoofd en ik bouw het werk in lagen op. Dat realiseerde ik me ineens heel goed toen ik een oud werkboek tegen kwam, mijn eerste eigen ontwerpen waren variaties op bestaande blokken. Ik ging naar de bibliotheek, kopieerde wat blokpatronen ongeveer 20 keer, kleurde ze in en ging ze daarna uitknippen en verschuiven tot ik iets vond naar mijn zin. Ik vond zelfs nog een ontwerp waar bij ik heel kleine stukjes stof had uitgeknipt en opgeplakt om de kleur te bepalen. Ik moest er zelf ook heel erg om glimlachen toen ik het zag, over fanatiek gesproken! Toch zijn ze allemaal in de papiercontainer beland, het woord groeien speelt dagelijks door mijn hoofd op het moment …..

What I also did in the meanwhile was organizing my study again, at least, that was my goal but I ended with a lot of stuff and made a larger mess than it was already. When I started with textile years ago, we didn´t had a computer. I borrowed books from the library and I photocopied techniques and ideas that I liked. I was very fanatic about it and tried to collect everything I could get my hands on. I found the copies this week and it was so much that I could easily buy three books from the money I spend on it (copy 0,10 cent a page) I am still like that only now I copy everything to my computer and I can’t find it after wood:-) because it is so much. Some people think that making art quilts is faster and easier than the traditional work, well that’s not true. I am very serious about my work and I am still studying techniques, art and books. I also try to follow every new material that comes on the market, and the possibilities. What I don’t do anymore is making drawings to design, it is all in my mind which way I want to go and I build it up in layers. I realised that when I found my old work books. I was so fanatic, my first designs where variations on old blocks. I went to the library and photocopied them 20 times, coloured them and cut them into pieces, than I played with them till I found something that pleased me. I even found a design where I cut some little tiny pieces of fabric that I glued on it to see which colour I liked:-) I had to smile when I saw it, still they all end up in the paper waste.(we have a large container to put in old paper and once a month they come to collect it) The word Grow is constantly in my head……….

dinsdag 13 maart 2012

Balance

Het is weer al bijna twee weken geleden dat ik geschreven heb, toch heb ik in de tussentijd niet stil gestaan, integendeel. Ik zit weer op mijn normale werkschema, 32 uur gewoon werken en 32 uur aan mijn mixed media werk. De balans is weer goed in evenwicht, al is het toch nog lastig om nog wat tijd te vinden voor die extra dingetjes zoals mijn blog en mijn website bij houden maar ik neem aan dat dit ook vanzelf weer komt. De afgelopen twee weken heb ik eindeloos veel achtergrond stukken gemaakt. Als ik die nog allemaal uit moet gaan werken ben ik nog wel even bezig. Ik zal jullie niet vermoeien met alle foto's hiervan.  Wat ik daarnaast nog heb gedaan is een sculptuur gemaakt van wrakhout en stof. De titel is "Stapeling" Ik heb echter geen enkele goede overall foto er van kunnen maken, details genoeg en daar waren er ook nog veel van misluk maar het totaal werk staat nergens goed op. Ik zal het van de week nog eens proberen met mijn andere camera.

It's been almost two weeks since I wrote, still, I worked a lot in the past time. I am back to my useal scedule, 32 hours working in my regular job and 32 hours on my mixed media work. The balance is perfect again, alltough I still find it hard to find time for blogging and my website. But I think that will come back again also. The past two weeks I made lots of backgrounds. If I have to develop them all, I'll think I have work for ages. I won't show you all the pictures of them. What I also did was working on a sculpture made of driftwood and fabric. Unfortunately I don't got a goodoverall picture of it, I have a lot of details and a lot of bad detail pictures but none of the overall piece. I'll try it again with my other camera this week.