vrijdag 4 oktober 2013

Legacy
Dit is een nieuw kunstenaarsboek: Legacy/ erfenis. Boeken horen al eeuwen tot de erfenis van onze (voor) ouders. Waar zou onze maatschappij zijn zonder boeken en zonder mensen die hun kennis met ons willen delen.  Legacy is een onwillekeurige doorsnee van personen en teksten. Kennisoverdracht is hier het sleutelwoord.

This is a new artist book: Legacy. Books belong to our inheritance from our (fore) fathers for ages. What would our society be without books and the people that are wanted to share their knowledge.  Legacy is a random average from persons and text. Knowledge transfer is the keyword here.