zondag 30 november 2008

Puff paint
Nadat ik mijn proef van vrijdag wel geslaagd vond ben ik gisteren op dezelfde voet verder gegaan en heb opnieuw een mono print met puff paint op de lutrador gemaakt. Deze keer heb ik gebruik gemaakt van de eigenschappen van Lutrador en het gedeeltelijk weggesmolten met de hitte fohn. Het resultaat lijkt wel op ijsbloemen, wat een beetje past bij de gevoelstemperatuur van de afgelopen dagen. (ik ben een enorme koukleum) Er liggen nog een aantal experimenten te drogen, jammer dat het weekend weer al bijna om is maar ik laat mijn schilderstafel nog een poosje staan want ik heb nog veel meer experimenten in gedachten. Dit experimenteren heeft me zo erg afgeleid dat ik eigenlijk niet eens meer weer wat ik van plan was te gaan doen?!

I liked my test from Friday very much so yesterday I went on in the same way and did another mono print with puff paint on the lutrador. This time I took advantage from the possiblities from Lutrador and melted some parts with the heat gun.The result looks like frost flowers, which goes great with the windchill from the past days.( I am a person who feels the cold easily) There are still some experiments drying, it is a pity that the weekend is almost over but I am going to leave my painting table out for a while because I have more experiments in mind. This experimenting disctracted me so much that I hoinestly don't know what I had planned to do?!
Posted by Picasa

vrijdag 28 november 2008

Spray IIWeinig tijd om te bloggen, ik ben nog steeds druk aan het experimenteren met de verf van gisteren. Ik heb een proef gedaan met puffpaint foto I, met bleekwater in de nog natte verf, foto II en met de pearl, ook in de natte verf, foto III.
En ik ben nog lang niet klaar!!!!

Little time to blog, I am still busy experimenting with the paint from yesterday. I did some test with puffpaint, pic. I, with bleach in the wet paint, pic. II, and with the pearl, also in the wet paint, pic. III. And I am not done experimenting yet!!!
Posted by Picasa

donderdag 27 november 2008

Spray
Ik wil heerlijk genieten van de komende vrije dagen dus ben eerst maar eens rustig van start gegaan. Ik heb een aantal bussen verf klaar gemaakt om te spuiten. Pure kleuren en gemengde kleuren, wat niet echt meevalt, dit is een verf die slecht mengt. Maar goed, eerst eens op papier uitgeprobeerd om te zien hoe de kleuren er uit zien en daarna op Lutrador. Ik ben benieuwd hoe dat op droogt, morgen wil ik er een andere verf over heen doen, misschien wat van die mooie Trapsuutjies pearl. Ik heb nog geen idee maar dat zien we wel als het droog is.

I want to enjoy the coming days off so I had a very slow start, no rush necessary. I made a couple of bottles paint to spray. Pure colours and mixed colours, which is not so easy, this is a paint that mixes not so good. But still, first I tried it on paper to see how the colours looked like and that I sprayed it on Lutrador. I am so curious how this will dry up, tomorrow I will add some other paint on it, maybe some of Trapsuutjies pearl, which is very beautiful. I really have no idea but we'll see when its dry.
Posted by Picasa

maandag 24 november 2008

Quiltie
Waar ik gisteren ook nog mee bezig ben geweest is dit kleine quiltje. Er valt niet zo heel veel over te zeggen, zoals ik al verteld heb ben ik gewoon een beetje aan het experimenteren geweest. Soms heb ik wel eens van die dagen dat ik van alles uit de kast trek en ik me aan het eind van de dag af vraag wat ik nu eigenlijk gedaan heb ha, ha…Moet herkenbaar zijn. Deze week is de rust weer een beetje teruggekeerd dus ik ga donderdag mijn schilderstafel opzetten zodat ik een aantal dagen achter elkaar kan doorwerken. Ik heb nog wat aparte verf staan die ik eens heb gekregen en wil gaan uitproberen.

What I also did yesterday is making this little quilt. There is not much to say about it, like I told before I was just experimenting a bit. There are some days I get every material I can find out of the closet and at the end of the day I wonder what I actually did, ha, ha….Must be recognizable. This week is rather quiet so on Thursday I am gonna set up my painting table again, so I can do some paint experiments a couple of days in a row. Somebody gave me some strange paint that I want to try out.

zondag 23 november 2008

Assemblage
Posted by Picasa
Druk bezig geweest vandaag, onder andere met deze assemblage. Hij heeft nog geen titel, althans, ik twijfel nog steeds. Verder heb ik veel experimenten gedaan vandaag en veel boeken bestudeerd. Er zit een ontwerp dwars waar ik niet de juiste techniek bij kan vinden. Maar ook mijn mega boekenkast bood geen uitkomst, ik zal het toch echt zelf moeten uitdokteren denk ik. Het vervelende is dat ik weer van allerlei andere dingen tegenkwam die me afleiden van wat ik zocht:-) Voor je het weet is de dag om, echt een straf zo´n boekenkast, ha, ha..

I have been very busy today, one of the things I made is this assemblage. It doesn´t has a title yet, which means I am still doubting about it. I also made a lot of experiments and study a lot of books. There is a design in my mind that is bothering me, I can´t find the right technique for it. But my mega library didn´t had the answer either, I shall have to figure this out by myself I guess. The annoying thing is that I came across a lot of other things that distracted me from what I was looking for :-) Before I knew it the day was allready gone, what a punish such a library, ha, ha...

vrijdag 21 november 2008

Between the lines

Het is nu kwart voor vijf en het licht is nu al te slecht om nog foto's te maken. Dit is een foto van een en dezelfde quilt maar details zijn heel anders van kleur dan het geheel, de kleur van de bovenste foto klopt wel aardig. De basis is een zeefdruk met daarop organza, hier en daar weg gesmolten zodat de onderlaag zichtbaar wordt. Ik heb dunne en dikkere scrim en mul toegevoegd en met de hand (!) geborduurd. Iets wat ik niet zo vlug doe, ik ben een machine mens. Door de quilt heen is een stuk uit een songtekst geborduurd.

It is a quarter to five now and the light is allready too bad to make pictures. This is a picture from the same quilt but the details are a whole different colour than the large piece, the colour of the whole quilt matches good. The nase is a screen print with organza, some parts are melted with the heat gun so you can see the layer beneath. I put some thin and thick srim and mul on top and embroidered this by hand (!) Something I don't do very often, I am a real machine persom. Through the quilt is a part of a song text embroidered.
Posted by Picasa

dinsdag 18 november 2008

ATC'sIk had eigenlijk gedacht dat de ergste drukte deze week over zou zijn maar ik zit er nog midden in. Gisteravond ben ik eerst maar eens verder mijn werkkamer gaan opruimen, het leek wel of er een bom ontploft was. Er viel gewoon niet meer te werken, dat kostte aardig wat tijd ondanks dat ik er zondags al aan begonnen was. Er was slechts nog tijd om een paar Atc's te maken maar verder niet meer, ze zijn gemaakt met puff paint en verf op stof. Hierna volgde er nog een heleboel papierwerk voor de volgende expositie, op 13 en 14 december exposeert TeXui in het kerkje van Middelbeers. Ik kom hier later nog op terug maar als je belangstelling hebt kun je deze data alvast in je agenda reserveren. Het beloofd weer een mooie tentoonstelling te worden. Morgenavond moet ik naar een opening die al om zeven uur begint, terwijl ik tot zes uur moet werken! Donderdag naar Rotterdam, vrijdag komen Annette en Laura en zaterdag naar Utrecht voor een cursus. Het kan dus zijn dat jullie me een aantal keer moeten missen van de week. Maar volgende week is mijn agenda redelijk leeg, al zag ik dat er alweer wat overwerk aan zit te komen!!! Ik ga gauw nog wat doen nu, misschien dat ik jullie deze week nog op wat andere foto's kan trakteren:-)

I had actually thought that the worst busiest time would be over this week but I am still in the middle of it. Last night I first finished organizing my study, something I started on Sunday. It looked like a bomexplosion. I couldn't work there anymore and it took a lot of time to organize it. There was only time left to make some AT's but that was it, there are made with paint and puff paint. After that I had to do a lot of paper work, for our next exhibition on 13 and 14 december. TeXui has an exhibition in the church of Middelbeers, I tell al about it later. It is gonna be a beautiful exhibition. Tomorrow I have to go to a official opening which starts at seven, while I have to work till six! Thursday evening I go to Rotterdam, Friday Annette and Laura come for a visit, Saturday I have to go to Utrecht for a course. It could be that you have to miss me a couple of times this week, But next week my agenda is almost empty, although I see some overtime coming!!! I now have to go to work, maybe I can show some other pictures this week :-)
Posted by Picasa

zondag 16 november 2008

Pictures
Jullie hebben een paar dagen de foto's van India niet kunnen zien helaas excuses. Ik was door mijn webruimte heen, gelukkig is het nu weer op gelost. (kost alleen veel tijd) en dit zijn de beloofde foto's van de boekbind workshop. Nummer vier moet nog op maat worden gesneden, foto vertekend helaas een beetje. Het eerste boek is van papier dat lijkt op leer wat ik eens in Milaan tegen kwam. Ik heb er nu spijt van dat ik maar één vel heb mee genomen maar zo gaat dat. Het tweede boek is van creme kleurig papier wat eerst gesjabloneerd is en daarna met zijdevlies beplakt. Het zijdevlies heb ik jaren geleden eens een keer samen met Annette gemaakt en is eigenlijk nog steeds heel mooi van kwaliteit. De derde foto geeft een indruk van de binnenkant. Dit was dus een kennismaking met het traditionele boekbinden. Nu nog toepassen in mijn eigen werk.

You all couldn't see the India pictures for a couple off days, I am sorry. I was out off webspace for my pictures, fortunately everything is solved again. (it only takes a lot of time) so here are also the pictures from the book binding course. Number four needs to be cut in shape, the picture is a bit bold unfortunately. The first book is made from a paper dat looks like leather. I found it in a bookshop in Milan. I know have regrets that I only bought one sheet, but thats how it goes. The second book is made from a cream paper, stencilled, with a silk paper pasted on it. The silk paper I made a couple off years ago together with Annette and it is still from a very good quality. The third pictures gives you an impression from the inside. This was a first acquaintance with traditional book binding. Now I have to find a way to use it in my own work.
Posted by Picasa

India


Posted by Picasa

donderdag 13 november 2008

Page six


Dit is de zesde pagina van mijn India Journal, het heeft door de vakantie een poosje stilgelegen en het was lastig er weer in te komen. Vandaag ben ik naar deel twee van de boekbind cursus geweest dat ligt nu te drogen dus kan het nog niet laten zien maar drie boekjes in twee ochtenden was duidelijk te ambitieus. Het leek me ook al bijna onmogelijk, nu moeten we dus de rest thuis afmaken. Ik hoop dat ik ze morgen kan laten zien als ik op tijd thuis ben. Ik ben morgen een dagje naar Veghel, alle drie de naaimachines moeten voor onderhoud. Dus moet ik me een dagje daar zien te vermaken zodat ik ze eind van de dag weer kan mee nemen (van hier uit is het ruim twee uur rijden) Mijn echtgenoot gaat mee, waarschijnlijk rijden we door naar Duitsland naar een grote fietsenzaak. Vanuit Veghel niet zo heel ver meer. Je begijpt dat het dus een latertje wordt.....

This is the sixt page of my India journal, it had a short stop because of the holiday and it was hard to catch up. Today I went to the second day of my book binding class, unfortunately it is still lying to dry so I can't show it yet; but three books in two classes was obviousley too ambitious. It seemed allready impossible to me, now we have to finish it at home. I hope I can show them to you tomorrow if I am back early. Tomorrow I'll go to Veghel, all three of my machines need services. So I have keep myself busy for a whole day over there, so I can take them with me again at the end of the day (from here it is more than two hours driving) My husband goes with me so we probably drive on to Germany to a giant bike shop. From Veghel it is not that far driving. You understand that it is gonna be late tomorrow....

dinsdag 11 november 2008

Wooden books
Posted by Picasa
Ze zijn af!!!!!! Nu de grotere exemplaren nog maar daar wil ik wat kleine werkjes voor maken en ze eventueel nog in een andere kleur schilderen. Vanavond wil ik weer eens een bladzijde in mijn India boek maken, dat is weer al een poosje geleden en zo komt het nooit af.

They are finished!!!!! I only have to finish the bigger books now, but I want to make some small embroidery work for that. Maybe paint them in a different colour. Tonight I want to make another page for my India journal, it’s been a while and this way I will never finish it.

maandag 10 november 2008

Melting organzaPosted by Picasa
Een paar weken geleden kocht ik bedrukte organza en vroeg me af hoe dat zou smelten. Uiteraard wil ik het dan ook weten dus gisteravond heb ik het uitgeprobeerd. Het goud smolt inderdaad iets lastiger dan de tussenliggende organza daar heb ik in dit ontwerp dan ook gebruik van gemaakt. De basis stof is een soort fluweel met daarop een geverfde vliesofix. Ik weet nog niet precies wat ik er nu mee zal gaan doen.

A couple of weeks ago I bought some printed organza and I wondered how it would melt. Off course I want to know for sure, so last night I have tried it. The gold melted a bit more difficult than the organza between the print. So I took advantage of that in my design. The base is a kind of velvet with painted Bondaweb on it. I don’t know what I will do with it next.

zondag 9 november 2008

Sunday, lazy Sunday


Het is nu net vijf uur geweest en ik heb het heel weekend nog niets creatiefs gedaan. Mijn gasten zijn net weg en ik zit nu uit te puffen van een zeer uitgebreide brunch. Gisteravond heb ik een aantal quilts van tunnels voorzien en vandaag heb ik nog wat papier geselecteerd voor de buitenkant van mijn boek. Dit is het laatste van mijn stapel hand gemarmerde papier en het is perfect hiervoor. Ik probeer moed te verzamelen om nog een poosje boven te gaan werken.....ook volgend weekend staat alweer helemaal vol gepland dus ik zal veel discipline moeten opbrengen om iedere avond te werken.....en er ligt nog zoveel om af te maken...oef... Er moeten meer mensen zijn die zich hier in herkennen?

It is after five now and I didn't do anything creative this weekend. My guests just left and I am now resting from a very extensive brunch. Yesterday evening I have sewed a couple of tunnels at some quilts and today I did selected some papers for the outside from my book. These are the last of my hand marbled papers and they are perfect for the book. I am trying to get myself together, finding some courage to go upstairs to do some work....next weekend is also over booked so I have to bring myself to discipline and work every evening this week.....there is so much work to be finished....oef.....There must be more people who recognize this?
Posted by Picasa

vrijdag 7 november 2008

Surfaces
Twee posts op één dag? Nu voor één keer dan, dit had ik jullie nog beloofd. Deze heb ik vorige week bij Annette gemaakt en die heb ik deze week geborduurd en geverfd. Meer hier over vind je in de post van afgelopen zondag of op Annette's blog.

Two post in one day? Just this time than, I promised you all this piece. This piece I made last Saturday when I was at Annette's. This week I embroidered it and painted it. Look at the post from Sunday or on Annette's blog for more.
Posted by Picasa