dinsdag 26 mei 2009

Moth!!!!!!


Onder het afmaken van dingen hoort ook tunnels aan zetten. Iedereen die mijn blog leest weet dat dit niet tot mijn favoriete karweitjes behoort. Ik gebruik altijd de volgende methode: ik zet een kant vast tegelijk met het afwerken van de rand maar de andere kant moet je dan handmatig vastzetten. Ik heb al van alles geprobeerd maar ik heb nog geen betere oplossing gevonden:-(
Gisteren lag deze quilt (die voor een tentoonstelling bedoeld is, dus kan de voorkant niet laten zien) op een krukje klaar en terwijl ik hem open vouwde kwam er een enorme mot uit gefladderd. Ik schrok me rot, gelukkig had ik deze quilt al heel ruw bewerkt dus een gaatje meer of minder maakte hierbij niet uit maar stel je voor dat het een “nette”quilt was geweest…. Dus ik op mottenjacht, waarschijnlijk zal het een heel komisch gezicht zijn geweest. Ik voelde me net de terminator, maar deze ergste vijand van stof moest toch het loodje leggen:-) Met dit lekkere weer staat de deur veel open en komen ze makkelijk binnen uiteraard. Aangezien het een schuifpui is, is het moeilijk om daar een hordeur in te plaatsen.

Finishing things also contains adding sleeves. Everyone who read my blog knows that this is not one of my favourite things to do. I use this method: I sew one site together with the binding or the edges but the other site has to be sewn by hand. I tried al kind of methods but didn’t find a better one :-(
Yesterday was this quilt (which is for an exhibition, so I can’t show you the front) on a stool and while I opened the quilt there fluttered this large moth. It scared me tremendous; fortunately I had raised the surface very rough so one whole or another wasn’t that bad. Fancy that it was not a “fine” quilt….So I went on moth hunt, it was probably a very funny sight. I felt like the terminator, but this worst enemy from fabric had to go :-) With this delightful weather, the door is open a lot so they can easily come inside. Because it’s a patio door, it is hard to put a screen in.

1 opmerking:

LOVE STITCHING RED zei

Beautiful colours in your work, best wishes, Carolyn

ps. I'm having a "GIVEAWAY" on my blog if you are interested please join me ...