zaterdag 13 juni 2009

Fabric
Een poosje geleden heb ik een lapje stof van Els van Baarle gekocht. Els gaf me toestemming het te gebruiken voor mijn eigen werk. Zij maakt prachtige batik stoffen die haar eigen stijl hebben, moeilijk om daar iets mee te doen. Uiteindelijk besloot ik de stof gewoon slechts met lijnen door te quilten en in zijn eigen waarde te laten, het geheel wil ik onderdeel laten worden van iets groters. Ik ben er nog niet helemaal over uit. Ik weet wel dat het makkelijker is om je eigen stoffen te verwerken, maar een uitdaging is altijd leuk...

A while ago I bought a fabric made by Els van Baarle. Els gave me permission to use it in my own work. She makes wonderful batik fabrics and has a style of her own, hard to work on a fabric like that. Finally I decided to quilt the piece only with straight lines and left it in its own value. I want to make this piece a part of a bigger work, not sure which way this is going. I know that it is easier to work with my own fabrics but I love a challenge every now and than…

1 opmerking:

Sonja zei

Komt mij bekend voor, ik had het geluk om een tijdje in haar atelier te mogen werken.