woensdag 7 mei 2008

TIF May

De TIF opdracht van mei is weer een briljante vondst van Sharon. Hoe zie jij jezelf als kunstenaar? Was haar eerste vraag en haar uiteindelijke vraag is: Hoe noem jij jezelf en waarom? Wel, de vraag beantwoorden is nog het makkelijkste deel van deze opdracht, maar hoe vertaal ik dat vervolgens in werk? Ik ben niet iemand die zich makkelijk in een hokje laat duwen, dus als iemand er naar vraagt zeg ik meestal: Beeldend Kunstenaar, ik maak fiberart en mixed media. Dat is natuurlijk behoorlijk vaag, dus net als Sharon probeer ik mijn werk wel uit te leggen maar dat wil niet zeggen dat sommige mensen ook echt begrijpen wat je doet. Dat vind ik het leuke van exposities, de meeste bezoekers zijn echt behoorlijk verrast door wat ze zien: Is dit ook textiel? Is een veelgehoorde vraag. Vroeger noemde ik mezelf Art Quilter, maar voor mezelf vind ik dat niet meer voldoende. Ik krijg het gevoel dat ik mezelf daardoor beperkingen opleg want door jezelf zo te noemen geef je eigenlijk ook grenzen aan, wanneer is iets een Art Quilt, wanneer is het Mixed Media en waarom zou ik dat in een hokje willen stoppen? Als ik mezelf zou beschrijven zonder daar een naamkaartje aan te hangen zou ik zeggen: Ik ben nieuwsgierig en hongerig, naar materialen, mogelijkheden, manieren om mezelf te uiten en bovenal gepassioneerd wat mijn werk betreft. Ik sta er mee op en ik ga er mee naar bed. Het is altijd aanwezig. Mijn vader werkte vroeger van 8 tot soms 11 uur ’s avonds, er is een periode geweest dat ik dacht dat ik dat nooit zou doen, maar nu zie ik mezelf ook regelmatig het licht in mijn werkkamer pas om die tijd uitdoen. Oke, nu ik mijn gedachten dus weer aardig op een rijtje heb gezet (deze opdrachten zijn echt geweldig voor je denkvermogen) kies ik voor mezelf er het volgende uit, mijn TIF opdracht van mei zal gaan over PASSIE……en ik neem het mee op vakante…dus geen updates in de tussentijd……..

The TIF assignment for May is another great find from Sharon. How do you see yourself as an artist? That was her first question and the definite question was: What do you call yourself and why? Well, the question is the easiest part from this assignment, but how do I translate this in a piece of Art? I am not a person that is easily put in a category, so if anyone asks me, I usually say I am an artist, I make fiberart and mixed media. That is very vague off course, so like Sharon I always try to explain my work but that doesn’t say that people actually understand what you are doing. That is why I like exhibitions so much; most of the visitors are really surprised: Is that textile too? Is one of the most frequently asked questions. Years ago I called myself an Art Quilter, but for me it doesn’t satisfy anymore. I have the feeling that I limit myself to call myself that way, because by calling myself an Art Quilter I set some boundaries: when is it an art quilt and when is it mixed media, and the most important question is: why would I put it in a category? If I would describe myself without a name tag; I would say: I am curious and hungry, for new materials, possibilities, ways to express myself and most of all: I am very passionate about my work. It is there when I awake and it’s there when I go to bed. It is always there :-) My father used to work from 8 till 11 o clock in the evening, there was a time that I couldn’t imagine to do something like that, but now I see myself turn out the light in my study very often at 11. All right, now that I set my thoughts straight and clear (these assignments are great for my creative thinking) I choose for myself this, my TIF May is about PASSION….and I am gonna take it with me on my holiday…so no updates in the mean time….

1 opmerking:

Sam Marshall zei

I know what you mean- it is hard to classify exactly what you are, when you have so many different interests.
Good luck with your Passion theme.
I hope you had a beautiful birthday.
xxxxx