zaterdag 26 mei 2007

Shopping

Boutis from France
Door het corresponderen met de Franse dames kreeg ik vaak de klacht te horen dat er in Frankrijk geen materiaal te krijgen is. Dat wilde ik natuurlijk zelf ook ontdekken. Ik kan niet over het westen van Frankrijk spreken (dat staat nog op mijn verlanglijstje) maar de Oostkant en een groot deel van het Zuiden heb ik wel bezocht. Uitteraard kun je tijdens de grote festivals zoals Val d’Argent, Lyon en La Bourboulle van allerlei materiaal kopen. De franse winkels die er dan staan zijn, verdeeld over een groot land als Frankrijk erg mager en dan zijn dat vaak specifiek patchworkwinkels. Stoffenwinkels vind je niet zoveel, ze zijn vaak gecombineerd met gordijnstoffen, hobbywinkels ben ik tot nu toe nauwelijks tegen gekomen, alleen waar mijn vader woont in de Haute Marne zit een grote winkel die echt van alles verkoopt. Maar tegenwoordig gaat het in Nederland net zo. Alle kleinere wol en fourniturenzaken/ stoffenwinkels verdwijnen. Nu ook de quilthype van een aantal jaren geleden ook weer over is heeft ook menig quiltwinkel zijn deuren moeten sluiten. Hobbywinkels houden het soms maar een paar jaar vol en de stoffen vinden langzaam hun weg naar de markt, dat schijnt lonender te zijn. Dus op zoek naar alternatieven, en op een moment dat ik het niet meer verwachtte stuitte ik ineens toch op een hobbywinkel in Cluses, de oppervlakte was niet zo heel groot maar ze hadden er enorm veel, van zijdeverf spullen tot scrapbook materiaal en breiwol, distressinkt, het nieuwste van het nieuwste. Maar als je in het Noorden van Frankrijk woont ga je niet zomaar even 6 uur ervoor rijden. Heel logisch, dus de alternatieven, zijn toch de Brico, de speelgoedwinkel en de kantoorboekhandel waarschijnlijk. Een ding is zeker, het prikkelt je creativiteit. Rond sommige flessen mousserende wijn zit prachtig koperfolie, in de kantoorboekhandel vond ik een geweldige gelmarker (goudkleurig met een lekker dikke punt) raffia in allerlei kleuren en mooi handgeschept papier. Oke, bij ons gaat het allemaal iets makkelijker, je vindt vlugger een hobbywinkel en postorderen via internet is ook bij veel winkels ingeburgerd. Op één ding ben ik echter heel jaloers, de franse winkels hebben een uitgebreid assortiment hobbytijdschriften tegen heel redelijke prijzen, daar moet toch ook een reden voor zijn? Leuke tips/ winkels zijn altijd welkom! Het allermooiste wat ik overigens gekocht heb in deze vakantie is een echte franse Boutis!!!!

Bye mailing with the French I often get to hear the complain that there’s hard to find material in France. I wanted to see that for myself. I can’t talk about the west of France (that is on my wish list) but I did searched at the East and part of the South. Off course, at the big festivals like Val d’Argent, Lyon en La Bourboulle you can buy lots of stuff. The French shops who are there are divided over a big country like France very less, and those are only the patchwork shops. Fabric shops you don’t find seldom, they are often combined with curtain fabrics. Hobby shops I have hardly seen, except where my father lives at the Haute Marne, there is a big shop which sells almost anything. But presently it is in Holland the same, all small wool and haberdashery (this comes from the dictionary, never heard of it) and fabric shops are disappearing. Now the quilt hype from a couple of years ago is over, many quilt shops had to close also. Hobby shops are just lasting a few years and fabrics find there way to the market, it is more worth I guess. So looking for alternatives, at a moment that I didn’t expect it anymore I just bombed in on a hobby shop in Cluses. It was not a big shop but they had lot’s of stuff, from silk dyeing to scrapbooking and knitting wool, distressinkt, all the new things. But if you are living in the north of France, you don’t drive for six hours for a shop. So you have to find the material elsewhere. The Brico, the toy store and the book shop probably. One thing is for sure, it teases you to be creative. Round some bottles of wine you find beautiful copper foil, in the bookshop I found this great gel marker (gold with a tick tip)raffia in all colours and beautiful hand shaped paper. It is true , in Holland it is more easy to find a hobby store (in almost every city) and ordering by internet is also very easy, most shops offer this service. There’s one thing that I am very jealous; French stores have such a large assortment of hobby magazines for very good prizes, there must be a reason. Every good tip/ shop address is always appreciated! The best buy I bought this holiday is a real French Boutis!!!!

1 opmerking:

Doreen G zei

How do yo survive Jacqueline--Here in Australia we have lots of Craft -Haberdashery -Hobby stores.
I suppose we don't realise how lucky we are.