woensdag 23 mei 2007

Creative Recycling I


En deze kwamen met de post vandaag en gisteren/ These came with the mail
Deze is van Nadia (Ned)
Fabienne (fr)
Een van de boeken die ik tijdens mijn vakantie gelezen heb is het boek: Creative Recycling van Val Holmes. Ik had het al een tijdje in huis maar nog geen tijd gehad om het echt te lezen. Meestal ontdek ik dan dat er toch meer in zit als de foto’s op het eerste gezicht zeggen. Ze heeft het boek onderverdeeld in verschillende hoofdstukken en in ieder hoofdstuk wordt een ander materiaal gerecycled. Garens, Stof, Borduurwerk, Papier en zelfs Hout. Ik ben zelf een voorstander van recyclen, er wordt al genoeg weggegooid op deze wereld, tegenwoordig worden er zelfs dingen bewust met korte levensduur gemaakt. Toen mijn mobiele telefoon na 2 jaar kuren begon te vertonen en ik er mee naar de winkel ging zei de verkoper (met een gezicht dat boekdelen sprak) Maar mevrouw hij is ook al twee jaar oud! Dit is jaren geleden gebeurd, omdat onze zoon op dat moment in die branche werkte hadden wij al heel vroeg een mobieltje en waren wij dus zeer geschokt. Ja, dus, hij is NOG maar 2 jaar oud. Tegenwoordig is het al heel normaal dat ze gewoon na twee jaar verruild worden voor een nieuw exemplaar. Kortom, leve de recycling! Maar ik dwaal af en dit stuk wordt te lang, morgen Val Holmes deel II

One of the books I read during my holiday was the book Creative Recycling by Val Holmes. I had it for a while but hadn’t the time to read it yet. When I read a book I mostly discover that there is more in it than the pictures shows. I sometimes think I got the technique figured out but when I read it, it’s a little different than I aspect. Val dived the book in several chapters. In every chapters there’s a different material used. Fibres, Fabric, Embroidery, Paper, Plastic and even wood. I do believe in recycling, this days there are so many things wasted and threw away on this world. They actually make things with a shorter lifetime so that they can sell more of it. When my cell phone was doing weird things after 2 years I taught it might be broke and I went to the store with it. The salesman said (and it’s the way he looked at me) But, it’s is two years old! This happens years ago, because my son worked in that branch at the time we had a cell phone very early, so we where shocked. Yes, So, it is ONLY two years old. Now a days it is very normal that they only last for two years and then you change it for a new one. So, cheers to recycling! But, I stray of my subject and this post is gonna be too long, tomorrow Val Holmes Part II

1 opmerking:

Dianne zei

I have this book - it's wonderful!! I have yet to read it deeply, only flicked through it. I agree - nowadays things are made to last only a very short time!! That's why we're all penniless.