donderdag 13 november 2008

Page six


Dit is de zesde pagina van mijn India Journal, het heeft door de vakantie een poosje stilgelegen en het was lastig er weer in te komen. Vandaag ben ik naar deel twee van de boekbind cursus geweest dat ligt nu te drogen dus kan het nog niet laten zien maar drie boekjes in twee ochtenden was duidelijk te ambitieus. Het leek me ook al bijna onmogelijk, nu moeten we dus de rest thuis afmaken. Ik hoop dat ik ze morgen kan laten zien als ik op tijd thuis ben. Ik ben morgen een dagje naar Veghel, alle drie de naaimachines moeten voor onderhoud. Dus moet ik me een dagje daar zien te vermaken zodat ik ze eind van de dag weer kan mee nemen (van hier uit is het ruim twee uur rijden) Mijn echtgenoot gaat mee, waarschijnlijk rijden we door naar Duitsland naar een grote fietsenzaak. Vanuit Veghel niet zo heel ver meer. Je begijpt dat het dus een latertje wordt.....

This is the sixt page of my India journal, it had a short stop because of the holiday and it was hard to catch up. Today I went to the second day of my book binding class, unfortunately it is still lying to dry so I can't show it yet; but three books in two classes was obviousley too ambitious. It seemed allready impossible to me, now we have to finish it at home. I hope I can show them to you tomorrow if I am back early. Tomorrow I'll go to Veghel, all three of my machines need services. So I have keep myself busy for a whole day over there, so I can take them with me again at the end of the day (from here it is more than two hours driving) My husband goes with me so we probably drive on to Germany to a giant bike shop. From Veghel it is not that far driving. You understand that it is gonna be late tomorrow....

Geen opmerkingen: