maandag 18 augustus 2008

Wel, de afgelopen dagen waren zeer avontuurlijk. De woensdag begon al helemaal verkeerd: doordat er een heftig ongeluk was gebeurd in België werden we zo vaak omgeleid dat we een kwartier te laat bij de boot waren (ondanks dat we een ruime speling hadden genomen) Gelukkig mochten we toch nog inchecken, maar voor de kust van Engeland was er een probleem met de motor van de boot. Daar lagen we dus, met de kust heel erg dichtbij. Uiteindelijk is er een sleepboot gekomen en konden we toch op weg. In het hotel aangekomen wisten ze ineens niets van een shuttle bus die naar de tentoonstelling zou rijden, een aantal Deense dames bracht mij ineens heel erg aan het twijfelen door te zeggen dat de tentoonstelling pas vrijdag was; na alles wat er al was misgegaan begon ik echt aan mezelf te twijfelen: Had ik het niet goed gelezen? Dus nog even naar huis gebeld en mijn zoon gevraagd of hij even op het Internet wilde kijken, gelukkig begon de tentoonstelling wel degelijk op donderdag. ’s Morgens wisten ze in het hotel nog steeds niet zeker of er wel een bus ging en of ik dan wel mee kon, dus heb ik de gewone buslijn maar gepakt. De rij voor de kassa was enorm, de foto die ik gemaakt heb is van de rij die nog achter me stond, en ik stond echt halverwege!!! Als je dan eindelijk naar binnen kunt komen de kleuren echt op je af, overweldigend! Het is zo groot dat je heel makkelijk gedesoriënteerd raakt, en ook goed op je plattegrond moet blijven kijken om niets te
missen :-) Na eerst wat heen en weer langs de quilts te hebben gedraald besloot ik eerst inkopen te gaan doen. Je weet wel….boeken…voor ’s avonds hi, hi….ik mocht mee eens vervelen…..
Het is een hele stapel geworden….Dit zijn de eerste foto’s, morgen een verslag van de rest, anders wordt dit wel een heeeel lang verhaal….

Well, the past days where very adventurous. The Wednesday started al wrong: there where a lot of road diversions in Belgium, caused by an accident, so we came a quarter to late at the boat (although we had extra time to travel in calculated) Luckily we still could check in, but in front of the English coast, the engine of the motor broke down, so there we where, with the coast very near by. Finally there came a tug boat and we could follow our way. When we came to the hotel, the reception didn’t know anything of a shuttle bus that should bring us to the NEC, a couple of Danish ladies brought me to doubt because they said the exhibition was on Friday; after all that went wrong that day I really started to doubt myself: Didn’t I read it well? So I phoned my son at home and asked him if he would look it up for me on the internet. The exhibition started at Thursday, that was a relieve. In the morning the hotel still didn’t know if there was a shuttle bus going to the NEC and if I could be on it, so I took the regular bus instead. The line in front of the entrance was so long…the picture I took was from the line after me, and I stood half the line!!! When you finally can go in, the colours really bang you, so overwhelming! It is so large that you easily get disoriented, you have to look very carefully at your map, to miss nothing from the show:-) After walking threw the show a couple of times, I decided to do some shopping first. You know…..books….for in the evening…in case I got bored….LOL. It became a large stock….this are the first pictures, tomorrow a report from the rest, otherwise this is gonna be a very long story…..

3 opmerkingen:

Julie zei

I loved the paper piece too Jacqueline. I came to your friend's stand but they said you had just left so I'm sorry I missed you. It was a wonderful show wasn't it? I spent too much too lol

sharon young zei

Hi Jacqueline
Glad to see you got back safely, I missed the skull completely, still I'm not surprised.
Thank you for a lovely afternoon at the show, it was so nice to have someone to talk to about all the different pieces. I hope we get the chance to meet up again sometime :-)

Sonja zei

Wat een pech had je zeg maar fijn dat je weer bent en dat je het leuk hebt gehad.