donderdag 15 november 2012

Little Treasury


Van het weekend heb ik heel hard gewerkt, er ligt nog zoveel dat af moet....Gelukkig gaat het allemaal om kleine details dus het is nu het een na het ander afmaken, dat schiet lekker op. Little Treasury is een boekje van handgeschept papier, dat tijdens het papier scheppen is gekleurd met papier pigment. (Trapsuutjies)
Er zit een prachtig kleurenverloop in het boekje wat door de zijde garens etc. niet goed te zien is. Ik ben nu bezig mijn laatste handgeschepte papier op te maken, daarna ga ik verder met zijde vlies. Was het nog maar zomer.....zucht.....

This weekend I worked very hard, I have so much work that needs to be finished. Luckely its all about little details, so I can finish one piece after another, really fast...Little Treasury is a little book from handmade paper, wich is coloured during the papermaking with paper pigments. (Trapsuutjies) There is a beautiful gradient in the book which is not easy to see because of the silk yarns etc. I am now working with the last sheets of hand made paper, after that I go on with silk paper. I wish it was still summer.....

Geen opmerkingen: