maandag 1 december 2008

Experiments

Mijn doel van de verf experimenten op het moment is onderzoeken hoe verschillende verfsoorten op elkaar reageren. Er zijn er die goed met elkaar samengaan maar er zijn ook verfsoorten die elkaar afstoten. Met dit gegeven kun je natuurlijk veel gaan spelen, bijvoorbeeld met het stuk op de bovenste foto. Dit is pearl verf met daarover heen zijdeverf. Beide verfsoorten waren nog nat maar mengden zich niet. Ik heb ook een tekening met gewone wasco gemaakt op Lutrador en direct daarover heen zijdeverf gespoten. De tekening blijft er gewoon op staan (wat ik ook al verwacht had) wel zie je als je er een wat donkerdere kleur op spuit, de kleur van de wasco veranderd wat bij het lichte geel dus niet gebeurd. Dat er ook dingen misgaan zie je bij de proeven met metal effects. Ik heb een proef gedaan met twee verschillende soorten basis verf, dit heb ik laten drogen en de stroken door tweeën geknipt. De ene helft heb ik met patina groen ingesmeerd en de ander helft met patina blauw. Helaas zie je nauwelijks verschil, ik zit me nu af te vragen of ik de ondergrond niet eerst een donkerdere kleur had moeten geven? Dat betekend dat ik nog verder moet gaan experimenteren ermee. Zoals je ziet heb ik nog een hele stapel met stukken Lutrador liggen dus ik kan nog vooruit. Ik gebruik met opzet steeds hetzelfde materiaal zodat ik goed kan vergelijken. Wat ik ook heb gedaan is de Evolon verven die ik in Engeland heb gekocht. Ik begon met verven op de goede kant (niet zichtbaar, ik heb gewoon een kant gekozen) maar doordat er per ongeluk wat verf op de tafel was achter gebleven zag ik ineens verf er doorheen komen in een heel andere kleur. Dit gaf een apart effect, waar ik dus gebruik van ben gaan maken. Ik heb zowel aan de voorkant als aan de achterkant verf gespoten, wat me opviel is dat dezelfde kleur op de achterkant er op de voorkant er heel anders uit kwam te zien. De achterkant mengde beter met de basisverf als de voorkant. Ik vraag me af of er een voor en een achterkant aanzit? Dat is het leuke van experimenteren, er komen altijd nieuwe vragen boven die je weer uit moet zoeken :-)

My goal for the paint experiments at the moment is finding out how different paints react o none another. There are paints that blends well and there are paints that repulse each other. With this in mind you can play with different paints, like the piece in the top picture. This is pearl paint with silk paint. Both paints where wet but didn’t blend together. I also made a drawing with normal wax crayons on lutrador and sprayed some silk paint over it. The drawing stays (which I expected) but you see a difference between the dark colour on the wax crayons and the yellow colour, the dark colour changed the colour of the wax and the yellow didn’t. Sometimes things also go wrong as you see in the tests with metal effects. I did a test with two different base paints; I let them dry and cut them in half. One half I painted with patina green and one half with patina blue. But you can hardly see the difference, I am now wondering if I had to colour the background first with a darker colour? That means that I have to do more experimenting. Like you see; I have a whole pile with background for experiments, so I can go on. I use for each experiment the same material so I can make a good equation. What I also did was painted the Evolon that I bought in England. I started painting on the right side (you can’t see what is the right side, I just picked one) but accidently there was some paint left on my working table, so suddenly the paint appeared on the front. It was a nice effect, so I used that also. I sprayed paint on the front and the back of the Evolon, and it surprised me that the same colour on the back was very different on the front. The back blended a lot better, I now wonder if it has a real back and front? That is the fun thing from experimenting, there are always new questions that you have to solve:-)

1 opmerking:

Françoise zei

Love the experiments you are doing these days. Looking forward to seeing more.